Bunları Biliyor Muydunuz ?

türkocağı

   
   
  İlçemiz İstiklal Harbi sırasında silah, cephane ve mühimmatın Anadolu’ya geçirilmesi ve aktarılmasında merkez rol oynamıştır. İlçe Merkezi düşman işgaline uğramamasına rağmen İnebolulular çok kayıp vermişlerdir. İnebolu’nun vatansever halkı ve kayıkçısı Yunanlılara karşı yiğitlik destanları yazmıştır. Öyle ki; Mustafa Kemal Paşa “Gözüm Sakarya’da Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” diyerek İnebolu’nun Kurtuluş Mücadelesi’ndeki önemini vecih sözüyle ifade etmiştir.
   
  İnebolu’nun bu destansı mücadelesi Gazi Meclisimizin 11 Şubat 1924 tarihinde çıkardığı 66 numaralı Kanunla ilçemize Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası vermesiyle tescillenmiştir. İlçemizin şeref ve kahramanlık günü olan 9 Haziran her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.
   
   
  Yine Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün İnebolu’yu onurlandırdığı, ŞAPKA VE KIYAFET DEVRİMİ’nin ilk nutkunu söylediği ve “BU SERPUŞUN İSMİNE ŞAPKA DENİR.” dediği 25-28 Ağustos tarihleri arasındaki ilçe ziyareti; her yıl törenlerle kutlanmaktadır.
   
  İnebolu Türk Ocağı ve Şapka Nutku /

İnebolu Türk Ocağı Binası Konumu

   
   
  Cami-i Kebir Mahallesi Yarbaşı Sokak No: 30 adresinde bulunmaktadır. Bina, kuzey cephesi denize bakar biçimde, Zafer Yolu Caddesi ile Liman Sokağı’nın kesiştiği noktada inşa edilmiştir. Yapı denizden yaklaşık 4,5 m yükseklikte olup, alt kottan taş bir merdivenle ulaşılmaktadır. İnebolu Hükümet Konağı, binanın güneydoğusunda yer almaktadır.
   
  Mekansal Tanımlaması
   
  Yapının zemin katının tamamen ticari işlevlere ayrıldığı anlaşılmaktadır. Denize bakan kuzey cephesinde 3, batı cephesi’nde ise 1 dükkan yer almaktadır. Batı cephesinde bulunan çift kanatlı demir kapıdan girilerek ulaşılan ve yapının merkezinde yer alan özgün bir giriş holü bulunmaktadır. Zemin katın güneybatı köşesinde yer alan kapı, pencereden kapıya dönüştürülmüş olup burada yer alan ve üst kata ulaşımı sağlayan betonarme merdiven geç dönem ekidir.
   
  Birinci katın planı, güney-kuzey doğrultusunda uzanan ince uzun bir sofa ve iki yanında yer alan mekanlardan oluşmaktadır. Çift kollu ahşap merdiven sofanın güney ucundadır. Planın batı kanadını, ara bölme duvarlarının kaldırılmasıyla, sahne ve seyir bölümlerinden oluşan tek bölüme dönüştürülmüştür. Kuzey cephede denize bakan mekan da üç odanın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
   
  İkinci katın merkezinde Dikdörtgen planlı büyük bir sofa bulunmakta, çevresinde çeşitli mekanlar yer almaktadır. Özgün durumda olan sofa birinci kat planını tekrarlamaktadır. Bilinmeyen bir tarihte yan mekanların kapatılmasıyla sofa büyütülmüştür.
   
  Çift kollu ahşap merdiven ikinci kattan itibaren yükselerek çatı arasına ulaşmaktadır. Bu kat, 1960’larda yaşanan yangından sonra kaldırılarak çatı arasına dönüştürülmüştür.
   
  Bezemesi
   
  Günümüzde binanın dış cephesindeki başlıca bezeme unsurları profilli kat kornişleri ve balkonun ferforje korkuluğudur. Ferforje işçiliği zemin kattaki kapıların tepe pencerelerinde de yer almaktadır. Batı cephesindeki kapıların profilli taş silmeleri ve taş lento üzerindeki üçgen motifler, diğer bezeme öğeleri olarak sayılabilir.
   
  Her yıl İlçemizde İnebolu Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri  Ağustos  ayının… haftasında yapılmaktadır.