İnebolu

 

 

İnebolu Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Anadolu Yarımadası’nın kuzeyinden geçen 42 derece kuzey paraleli ile 34 derece doğu meridyeninin kesiştiği noktanın yaklaşık 25 km. batısındadır.89 km. güneyinde yer alan Kastamonu’nun kıyı şeridindeki şirin bir ilçesidir. Kuzeyden Karadeniz’le çevrili olan ilçemiz doğuda Abana ve Bozkurt, batıda Cide, güneyde ise Devrekâni, Küre ve Azdavay ilçelerine komşudur.
     
  Batı Karadeniz bölümünün hemen kıyı gerisinden itibaren yükselen, kıyıya paralel uzanan İsfendiyar(Küre) genç kıvrım dağlarının kuzey eteklerinde yer alan ilçe, batıda Terme Çayı’na kadar sokulmaktadır. 4092 km.2’lik alan sahip olan İnebolu’nun kıyıdan 14-18 km. kadar içerilerine sokulan güney sınırı Zorbana Çayı’nın ikiye ayrıldığı kısmın biraz kuzeyinde Karadeniz’e yaklaşmaktadır. İnebolu Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır.  
     
     
  İSMİNİN TARİHÇESİ
   
     İnebolu MÖ 3. yüzyılda Milet’liler döneminde bir kıyı İonya kolonisi olarak Boyranaltı mevkiinde kurulmuş Antik Sinop’a bağlı bir ticaret şehirdir. O zaman ki adı Abunoteichos idi. Bu ismin Yunanca karşılığı ise “her yere hakim bir kale manasına gelir”.
   
     İnebolu’nun kuruluşundaki ilk adı Abunoteichos ismi milattan sonra 2. Yüzyılda değişmiştir. Tarihte “Paflagonya’lı Alexsandros” olarak bilinen meşhur kahin burada doğmuş, yaşamış ve ölmüştür. Aleksandros burada Yunan tanrısı Glycon-Asclepius kahinliğini kurmuştur. Karadeniz sahillerinde bulunan İon kolonileri arasında da isim yapmış, İneboluya bir çok İon halkının gelmesinden sonra da Roma İmparatoru Marcus Aurelius 2 yy’da kentte ortaya çıkan Alexandras adlı bu yalancı kahin yüzünden (kentin adının kötüye çıkması nedeniyle) şehrin Abunoteichos olan adını” Ionopolis” (İyonya Kenti) olarak değiştirmiştir. Şehrin adı Selçuklular döneminde de “İNEBOLU”ya dönüşmüştür.